SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä! Sähköinen asiointi toimii normaalisti.

Ryhmän opintojaksot

  Vaihda esityskieleksi englanti

Koulutusohjelma

() ()

LaajuusPakoll.
Laajuudet yhteensä vuosittain
Opintojaksojen laajuus yhteensä0

  Vaihda esityskieleksi englanti