SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä!

Ryhmän opintojaksot

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

KoulutusohjelmaSairaanhoitaja (AMK), Kokkola

Sairaanhoitaja (AMK), Kokkola (AHOSK19K) (Julkaistu)

Sairaanhoitaja (AMK), 210 op

Laajuus1. vuosi
(2018 - 2019)
2. vuosi
(2019 - 2020)
3. vuosi
(2020 - 2021)
4. vuosi
(2021 - 2022)
Pakoll.
PERUSOPINNOTPEOP00120146
ViestintäST10113.03Pakollinen
Svenska för arbetslivetHOK12563.03Pakollinen
Våga tala svenskaHOK12573.03Pakollinen
Communication skillsHOK12583.03Pakollinen
English for Working LifeHOK12593.03Pakollinen
TietotekniikkaHOK12502.02Pakollinen
Minä korkeakouluopiskelijanaAVA10332.02Pakollinen
Työelämässä toimiminenAVA10341.01Pakollinen
AMMATTIOPINNOTAMOP0019722313212
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteetHOK13245.05Pakollinen
Hoitotyön ammatillinen perustaST12622.0Pakollinen
Asiakkuus, etiikka ja vuorovaikutustaidotHOK13285.05Pakollinen
Ihmisen elimistö ja sen toimintaHOK13295.05Pakollinen
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöHOK13302.02Pakollinen
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminenHOK13315.05Pakollinen
Turvallisuus hoitotyössäHOK13325.05Pakollinen
Kliininen hoitotyöST12758.0Pakollinen
Kliinisen hoitotyön perustaHOK133410.037Pakollinen
Gerontologinen hoitotyöHOK13364.04Pakollinen
FarmakologiaHOK13352.02Pakollinen
Sisätautipotilaan hoitotyöHOK13378.08Pakollinen
Kirurgisen potilaan hoitotyöHOK13388.08Pakollinen
Palliatiivinen hoitotyöHOK13392.02Pakollinen
Lapsen ja perheen hoitotyöHOK13407.07Pakollinen
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityöHOK13417.07Pakollinen
Akuutti- ja polikliininen hoitotyöHOK13426.06Pakollinen
Johtaminen ja hyvinvointiyrittäjyysHOK13184.04Pakollinen
Valinnaiset ammattiopinnotST10112.0Pakollinen
Hoitotyön asiantuntijana sosiaali- ja terveysalallaHOK135412.012Pakollinen
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTVVOP00133
HARJOITTELUHARJ00175272523
Perusterveydenhuollon harjoitteluHOK134410.010Pakollinen
Kotihoidon harjoitteluHOK13458.08Pakollinen
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1HOK13469.09Pakollinen
Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2HOK13479.09Pakollinen
Lapsen ja perheen hoitotyön harjoitteluHOK13558.08Pakollinen
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön harjoitteluHOK13488.08Pakollinen
Akuutin ja polikliinisen hoitotyön harjoitteluHOK13498.08Pakollinen
Valinnainen syventävä harjoitteluHOK135015.015Pakollinen
OPINNÄYTETYÖONTA00115483
Laajuudet yhteensä vuosittain39686538
Opintojaksojen laajuus yhteensä210.0210

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti