SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä! Sähköinen asiointi toimii normaalisti.

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

Sosionomi (AMK), Ylivieska, ASOS19Y (Julkaistu)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2019-2020)

2. vuosi (2020-2021)

3. vuosi (2021-2022)

4. vuosi (2022-2023)

Koulutusohjelman osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus1234567891011
1. vuosi (2019-2020) Yhteensä69
SOK1247 Ammattikorkeakouluopiskelijana sosiaalialalla1
SOK1252 Sosiaalialan etiikka5
SOK1234 Ihmisen kasvu ja kehitys5
SOK1239 Sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä8
SOK1251 Sosiaalialan tietoperusta5
AVA1033 Minä korkeakouluopiskelijana2
AVA1034 Työelämässä toimiminen1
AVE1018 Kielenhuolto ja kirjoittaminen3
SOK1001 Informaatiolukutaito2
AVE1045 Tietotekniikan perusteet3
ST1014 Communication Skills3
SOK1244 Sosiaalialan toiminnallisten ryhmien ohjaaminen5
ST1015 English for Working Life3
SOY1061 Asiakastyön harjoittelu7
SOY1062 Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu11
SOK1270 Kasvatustyö5
1OPPIMISEN TAIDOT5KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN9KRIITTINEN JA OSALLISTAVA YHTEISKUNTAOSAAMINEN
2EETTINEN OSAAMINEN6SOSIAALIALAN EETTINEN OSAAMINEN10TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISOSAAMINEN
3TYÖYHTEISÖOSAAMINEN7ASIAKASTYÖN OSAAMINEN11JOHTAMISOSAAMINEN
4INNOVAATIO-OSAAMINEN8SOSIAALIALAN PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti