SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä! Sähköinen asiointi toimii normaalisti.

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Kokkola, NTIS19K (Julkaistu)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2019-2020)

2. vuosi (2020-2021)

3. vuosi (2021-2022)

4. vuosi (2022-2023)

Koulutusohjelman osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus123456789
1. vuosi (2019-2020) Yhteensä68
TL1122 Algebra3
AVA1033 Minä korkeakouluopiskelijana2
TL1134 Communication Skills3
TIK1021 Sähköpiirien perusteet4
TIK1026 Ohjelmoinnin perusteet4
TIK1112 Tietotekniikan työt6
TL1113 Työturvakorttikoulutus1
TIK1022 Elektroniikan perusteet4
AVA1034 Työelämässä toimiminen1
TL1123 Funktiot3
TL1124 Geometria3
TL1136 Svenska för arbetslivet3
TL1111 Avaimet hyvään työelämään1
TIK1024 Automaatiotekniikan perusteet4
TL1131 Kemia3
TL1138 Viestintä3
TIK1078 IP-verkot4
AVE1001 ASP.NET -programming5
TIK1073 Tietotekniikka2
YY1013 Brush Up Your English3
YY1012 Repetera svenska3
YY1026 Kielenhuolto ja kirjoittaminen3
1OPPIMISEN TAIDOT4INNOVAATIO-OSAAMINEN7OHJELMISTOJEN KEHITYS- JA HANKINTAPROJEKTIOSAAMINEN
2EETTINEN OSAAMINEN5KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN8TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN ORGANISAATIOISSA
3TYÖYHTEISÖOSAAMINEN6AUTOMAATIOTEKNIIKKA9TEKNOLOGIAJOHTAMISEN OSAAMINEN
 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti