SoleOPS 3.6.1, ©2005-2017Solenovo Oy

HUOM! SoleOPS ei ole enää käytössä! Sähköinen asiointi toimii normaalisti.

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

Saapumisryhmän osaamistavoitteet

Tradenomi (AMK), liiketalous, Kokkola, NLIS19K (Julkaistu)

Vuositeema ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2019-2020)

2. vuosi (2020-2021)

3. vuosi (2021-2022)

4. vuosi (2022-2023)

Koulutusohjelman osaamistavoitteet
OpintojaksoLaajuus123456789
1. vuosi (2019-2020) Yhteensä65
LIK1158 Oikeustieteen perusteet3
LIK1003 Johtaminen4
AVA1033 Minä korkeakouluopiskelijana2
YH1002 Viestintä 3
YY1013 Brush Up Your English3
YY1012 Repetera svenska3
AVA1034 Työelämässä toimiminen1
LIK1004 Markkinointi4
LIK1005 Taloushallinto6
LIK1002 Yrittäjyys ja yritystoiminta4
LIK1008 Talousmatematiikka3
LIK1118 Matematiikan valmentava kurssi2
LIK1009 Toimistotyö3
YH1004 Våga tala svenska3
LIK1150 Kansantaloustiede5
LIK1010 Työvälineohjelmat4
YH1005 Communication Skills3
YY1071 Intercultural competence3
LIK1093 Asiakaspalvelu3
LIK1157 Oikeustieteen erityiskysymykset3
1OPPIMISEN TAIDOT4INNOVAATIO-OSAAMINEN7LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN
2EETTINEN OSAAMINEN5KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN8SYVENTÄVÄ LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
3TYÖYHTEISÖOSAAMINEN6YLEINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN9LIIKETALOUDEN SOVELTAVA OSAAMINEN
 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti